Mitől sikeres egy passzívház

Az egyik fő jellemző a meglévő energia aktív felhasználása, ahol az alapelv a hőveszteségek minimalizálása és ezzel együtt a hővisszanyerés optimálása. A passzívház építési szabvány elérése érdekében ugyanakkor nem elegendő egyszerűen a passzívházban felhasználható összetevők összeállítása, az egész több mint a részek összege. Az egyes komponensek közötti kölcsönhatások integrált tervezést tesznek szükségessé, hogy a kívánt követelmények teljesüljenek. 

A passzívház jól szigetelt külső térelhatárolókból és integrált szellőzéssel és elszívással kialakított optimált hőszigetelésből él:

A friss levegőt a föld alatt, a szellőztetőcsövön keresztül szívja a rendszer a házba. A levegőt a föld hője már előmelegítette, és az a hővisszanyerő berendezésbe vezetődik.

Ott az elhasznált levegő energiáját hőcserélők segítségével átadják a friss, szűrt, hideg levegőnek. Itt az elhasznált levegő energiáját felhasználják, ami a hagyományos szellőztetéskor visszavonhatatlanul elveszne.
A levegőt innen a lakótérbe vezetik, és a huzatérzet elkerülése érdekében, speciális légfúvókákon át elosztják a térben.
Az elhasznált levegőt a vizesblokkokból és a konyhából elszívják, hogy a házban ne terjedhessenek el a szagok.

INTERNORM SZAKÉRTŐI TIPP

Egy ember 15-20 m3 levegőt használ el óránként. A lakótérben a kiváló levegőminőség elérése érdekében a passzívházakban a hideg évszakban le lehet mondani az energiarabló átszellőztetésről. Ezáltal a passzívház kiemelkedik a hagyományos épületek közül.
Ez a technika következetes tervezést és pontos kivitelezést követel meg, azonban magasabb életszínvonalat teremt, és mérvadóan hozzájárul a CO2 megtakarításhoz. Környezetünk és saját jó közérzetünk érdekében egyre több házat kellene passzívház technológiával kivitelezni!

Passzívházban alkalmazható összetevők tanúsítása

Az összetevők magas minőségének biztosítása érdekében az IFT Rosenheim független intézet irányadó kritériumokat ír elő a passzívház összetevőkre és a passzívházakra vonatkozóan, és a szabványoknak megfelelő termékeket "Passzívházakban alkalmazható összetevők"-ként tanúsítja. Fontos, hogy a passzívház építési szabvány nem tanúsított összetevőkkel is elérhető. Döntő a felhasznált összetevők összhatása, és az ebből adódó fűtési hő- és primer energia szükséglet, valamint a nyomáspróba alatti légcsere eredménye.

Az Internorm olyan ablakrendszereket kínál, melyek hőszigetelési értékeiknek köszönhetően passzívházban történő felhasználásra alkalmasak. Ezen kívül az Internorm műanyag-alumínium kapcsolt szárnyú ablakai, a KF 410 ablak és a fa/alumínium HF310 ablak az IFT Rosenheim Intézet szerint "Tanúsított passzívház összetevők", és különösen magas minőségi követelményeket teljesítenek, miáltal optimálisak a passzívházakban történő felhasználásra. 

TIPPEK A PASSZÍVHÁZ INTÉZET SZERINTI PASSZÍVHÁZ ÉPÍTÉSI SZABVÁNYOKKAL KAPCSOLATBAN

  • A homlokzat jó hőszigetelése annak megfelelő szigetelő burkolása által (U < 0,15 W/m2K)
  • Szuperüvegezés és ablaktokok, azaz U érték < 0,8 W/m2K és g érték 50% körül
  • Hőhidak elkerülése
  • A nagyméretű ablakok déli tájolása a napsugárzás, mint energiaforrás felhasználása érdekében
  • A frisslevegő passzív előmelegítése, pl. földbe helyezett hőcserélővel
  • A hő visszanyerése az elhasznált levegőből ellenáramú hőcserélővel
  • A melegvízszükséglet előállítása regeneratív energiákból is lehetséges
  • Energiatakarékos készülékek a háztartásban